Behandelen anafylaxie

Adrenaline auto-injector
Adrenaline (epinefrine) wordt gebruikt voor de noodbehandeling van een ernstige allergische reactie door onder andere voedsel of insectensteken/-beten. Als je eerder een anafylactische reactie/shock of anafylaxie hebt gehad of je (huis)arts heeft geconstateerd dat je een risico loopt op anafylaxie, dan wordt een recept uitgeschreven voor een adrenaline auto-injector. Dit is een automatische injectiespuit, waarmee je zelf of door iemand anders een standaard dosis adrenaline in je dijbeen kunt (laten) spuiten.

Hoe werkt adrenaline?
Adrenaline werkt het beste als het zo snel mogelijk wordt toegediend in de eerste minuten van een ernstige allergische reactie. Adrenaline verlicht de symptomen van anafylaxie, zoals de zwelling van de keel, ademhalingsmoeilijkheden en een lage bloeddruk. Adrenaline neemt niet de oorzaak van anafylaxie weg.

Draag altijd je  adrenaline auto-injector bij je!
Dien de adrenaline zo snel mogelijk toe als je voelt dat je anafylactisch reageert. Ook bij twijfel is het altijd beter om wel adrenaline toe te dienen.

Als binnen 5-15 minuten de klachten niet zijn verminderd, moet je een tweede adrenaline auto-injector toedienen. Tot 35% van de patiënten heeft meer dan één dosis adrenaline nodig om de symptomen van anafylaxie te bestrijden.  Bel altijd direct het alarmnummer 112 bij een ernstige allergische reactie en meld dat het om anafylaxie gaat. 

Bijwerkingen adrenaline
Tijdelijke bijwerkingen zoals bleekheid, trillen, angst, hartkloppingen, hoofdpijn en duizeligheid kunnen binnen 5 tot 10 minuten na de adrenaline toediening ontstaan, deze zijn doorgaans mild en van voorbijgaande aard en bevestigen dat de dosis adrenaline  z'n werk heeft gedaan.

Meer informatie over de adrenaline auto-injector.