Oorzaken Allergie

Kans op een allergische reactie
De productie van IgE-antistoffen (antistoffen bij een allergische reactie) kan al op jonge leeftijd plaatsvinden, tot ver voor de geboorte in de baarmoeder. Dit is een aangeboren en voor een deel erfelijk bepaald proces. De kans van het krijgen op een allergie bij een kind zonder allergische ouders wordt geschat op 10 tot 20%. Dit percentage neemt toe tot 30% indien één van de ouders allergisch is en tot 50% als beide ouders allergisch zijn.

Meer informatie over verschillende soorten allergie.